Ökad försäljning av värmepumpar i Stockholm

värmepumpar stockholmI Sveriges huvudstad, Stockholm, så är det väldigt populärt med värmepumpar. Den höga efterfrågan på billiga värmepumpar Stockholm har lett till att priserna gått ner på de flesta installationsföretag, då de har många som efterfrågar tjänsten. Kunderna är oftast ute efter vatten/luft-system, som innebär att man kopplar in en värmepump som använder sig av luft för att skapa värme och energi, men som även är kopplat till vattenelement i huset som då även de värms upp av systemet. I Stockholm har denna typ av pumps försäljning gått upp med 100% under de tre senaste året. Många professionella talar om att det är stockholmarnas miljömedvetenhet, men även den ekonomiska situationen som påverkar försäljningen. De senaste, mycket kalla, vintrarna har även de en stor del i den ökade försäljningen. Stockholmarna väljer nu att investera i värmepumpar som ger en lägre kostnad, ifall de kalla vintrarna skulle hålla i sig. I längden kan kostnaderna bli flera tusenlappar lägre, om man jämför med uppvärmningssystem som oljepannor och elektricitet. Man hoppas även att den ökade försäljningen i Stockholm ska ha en positiv effekt på resten av Sverige, som då ser Stockholm som en förebild. Förhoppningarna om att fler svenskar ska investera i värmepumpar är stor.